BULUT İLETİŞİM SİSTEMLERİ

bulut İletİşİm sİstemlerİ çözümLERİMİZ İle İletİşİm metodunuzu tamamen değİştİrİyorUZ.Alışılagelmİş klasik sunucu/İstemcİ yapısından farklı olarak İhtİyacınıza göre İletİşİm sİstemlerİnİzİ özel bİr ağ, genel bİr ağ veya bunların bİrleşİmİnden oluşan hİbrİt bİr ağ şekİlde bİr data center üzerİnde barındırabİlİrsİnİz.

Telekom operatörleri veya enterprise ölçekli kuruluşlar için private, public veya her ikisinide sağlayan hibrit ağ modelleriyle bulut üzerinde çalışmaya hazır tek bir platform sunuyoruz.

 

Bir işletmenin iletişim sistemleri bina içi sistem odalarında veya bir bulut üzerinde muhafaza edilebilir.

 

Bulut iletişim sistemleri işletmenize ait lokasyonlarda bulunan veri merkezlerinden farklı bir ortamda her hangi bir servis sağlayıcının veri merkezinde kurulan ve yönetilen sistemleri ifade eder. Birçok durumda iletişim sistemlerinin bulutta barındırılması ilk yatırım ve sonrasındaki süreçte satın alma maliyetlerini azaltma, daha fazla güvenlik ve iş sürekliliği manasına gelir. Ses ya da tümleşik iletişim çözümleri yatırımlarının alışıla gelmiş klasik bir yöntemle işletmenize ait lokasyonlardaki veri merkezlerinin içinde yapılandırılmasına oranla bulut üzerinde yapılandırılan kurumsal iletişim sistemlerinin kurulumu, kullanıcılara dağıtımı, kapasite artırımı, yönetimi çok daha kolay ve maliyeti çok daha düşüktür.

 

 

 

Bulut İletişim Sistemleri ihtiyaca göre üç farklı modelde yapılandırılabilir; private, public veya hibrit.

 

Kurumlar haberleşme sistemleri için farklılaşan ihtiyaçlara sahip olduğundan, bu üç modeli de desteklemekteyiz.

 

Bu bizim maliyet, güvenlik ve güvenilirlik gerekliliklerini karşılayan her türlü ihtiyaca cevap veren mükemmel çözümler sunduğumuzu gösterir.

ÜRÜNLERİMİZ

BİZE ULAŞIN

Telnet İletişim San. Tic. Ltd. Şti.

Tatlısu Mahallesi Zülfikar Sokak

Alkoç Plaza  No:2  Daire:5

Ümraniye İstanbul

 

Tel  : +90 216 531 71 71

Fax : +90 216 474 43 32

Email : info@telnetiletisim.com

All content © Telnet Iletisim, 2016. All rights reserved.